Entre las 120 mejores notas de acceso a la Universidad... MIRIAM MARAVALL LÓPEZ

Nuestra querida alumna Miriam Maravall López

ha sido felicitada por la Universidad de Valencia

por obtener una de las mejores 120 notas

de acceso a a la Universidad.

.

El acto se realizó en el Aula Magna

de la Facultad e Medicina

el pasado Miércoles 29 de Junio. 

#Orgullosos

"Benvolguda MIRIAM,

   A través  d'aquestes  línies vull ter-te arribar,  en nom de la Universitat  de València i en el meu propi com a rectora  d'aquesta institució, la felicitació pels teus excel·lents resultats acedémics en les proves d'accés a la Universitat del conjunt de tribunals  que tenen seu a la Universitat  de València. La  teua qualiticació  final, es troba entre els 120 millors resultats acadèmics d'aquests tribunals.

    Per  reconeixer   el  teu   esforç i  dedicació  volem  invitar-te  a participar  en  un  acte  de reconeixement  a les millors qualificacions académiques  de les proves d'accés  a la Universitat que celebrarem  el proper  dimecres  29  de juny a les 11  hores a I'Aula Magna  de la Facultat de Medicina  i Odontologia  de la Universitat   de València.

    Confiant en poder saludar-te en persona  i lIiurar-te el reconeixement  al teu treball,  rep una torta abracada."